Mẫu đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những giấy tờ quan trọng để chứng minh quyền sở hữu đất đai của một người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giấy chứng nhận này có thể bị mất hoặc hỏng. Khi đó, việc báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết để giải quyết vấn đề và xin cấp lại giấy chứng nhận mới.

Bài viết này cung cấp cho bạn một mẫu đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp bạn điền đơn một cách dễ dàng và chính xác. Ngoài ra, bài viết cũng hướng dẫn bạn các bước cần thực hiện để hoàn thành thủ tục báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các giấy tờ cần chuẩn bị và các bước tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước.

Với bài viết này, bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về thủ tục báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể tự tin điền đơn và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mẫu đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trước khi làm thủ tục báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

  1. Đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  2. Giấy tờ tùy thân của người trình báo như: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân,..
  3. Sổ hộ khẩu

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được hồ sơ khai báo, UBND sẽ niêm yết thông báo 30 ngày, sau 30 ngày thì cá nhân sổ đỏ đó sẽ nộp hồ để đề nghị cấp lại giấy, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
  • Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận
  • Nếu là thiên tai, hỏa hoạn thì phải có giấy xác nhận của UBND về thiên tai, hỏa hoạn đó

Thời gian cấp lại giấy không quá 10 ngày và đối với miền núi, vùng xa vùng xôi sẽ là 20 ngày.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………tháng…………năm……. Tại………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… Ngày cấp:………. Tại:……………………..

Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………

Kính trình với Ủy ban nhân dân xã…………………………….. về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vào ngày……….tháng………năm……..tôi có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu Giấy chứng nhận là………………. được Ủy ban nhân dân huyện cấp ngày………. tháng……. năm……….. cho thửa đất số………. tờ bản đồ số……………… Địa chỉ thửa đất:……………………………………………….…………………………………….

Lý do mất: ………………………………………………………………………………………………….

………………. ……………………….. …………………………. ………………………….. ………………

Nay để phục vụ việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã ……………………………………. xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung nêu trên.

Tôi xin cam đoan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên tôi không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)

Trong phần khai lý do mất…. của tờ đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần những lưu ý sau đây:

Lưu ý khi làm đơn báo mất

  1. Thiên tai và hỏa hoạn thì không thuộc trường hợp phải trình báo, không điền vào phần lý do mất.
  2. Sổ đỏ bị rách, hư hỏng thuộc vào trường hợp cấp đổi sổ đỏ, vì thế người dân không điền vào phần lý do mất.

Phần khai báo lý do mất cần phải trung thực, việc khai báo sai sự thật có thể sẽ bị vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *