Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt là một mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục xét xử tại phiên tòa, khi một bên không thể tham gia buổi phiên xét xử do lý do khác nhau. Đơn này sẽ giúp cho người đệ đơn có thể yêu cầu tòa án xem xét và quyết định xử lý trường hợp mặc dù không có mặt trong phiên tòa.

Trong bài viết, ngoài việc giới thiệu về mẫu đơn, còn cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách điền đơn, cách nộp đơn và các lưu ý cần chú ý khi sử dụng đơn này.

Một số lý do phổ biến mà người đệ đơn có thể sử dụng mẫu đơn này bao gồm bận rộn với công việc, bệnh tật, định cư ở nước ngoài hoặc không thể có mặt tại phiên tòa vì lý do gia đình hoặc cá nhân.

Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu đơn này không đảm bảo sẽ được tòa án chấp nhận. Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, tòa án có thể yêu cầu người đệ đơn phải có mặt để giải quyết vấn đề hoặc tổ chức phiên tòa khác để xem xét vụ việc.

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Nội dung của đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Một đơn đề nghị xét xử vắng mặt là một tài liệu chính thức được gửi đến tòa án yêu cầu xem xét và quyết định về việc cho phép người bị cáo không có mặt trong phiên tòa.

Nội dung của đơn đề nghị này thường bao gồm các thông tin sau:

  • Tên và địa chỉ của người bị cáo hoặc bị can xin vắng mặt.
  • Lý do tại sao người bị cáo không thể có mặt trong phiên tòa, bao gồm các bằng chứng và tài liệu hỗ trợ (ví dụ: lý do sức khỏe, khó khăn tài chính, việc ở nước ngoài).
  • Các yêu cầu của người bị cáo trong trường hợp phiên tòa tiếp tục diễn ra mà không có sự tham gia của họ (ví dụ: yêu cầu được giới thiệu qua video hoặc âm thanh).
  • Một tuyên bố của bị cáo hoặc bị can xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện trong đơn đề nghị này.
  • Chữ ký của người bị cáo hoặc bị can.

Ngoài ra, đơn đề nghị này cần phải được gửi đến tòa án đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật địa phương. Tùy theo quy định của từng nước, tòa án sẽ xem xét và quyết định liệu có cho phép người bị cáo vắng mặt trong phiên tòa hay không.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày……tháng……năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………….

Tôi là: …………………………………, sinh năm …………………………..

CMND số:…………… do Công an ………….. cấp ngày ………

Hộ khẩu: …………………………..…………………………..……………….

Chỗ ở hiện tại: ………..…………………………..…………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………….

Tôi là ………….. trong vụ án …. …. đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án nêu trên. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận đột xuất hoặc…lý do khác) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc của Tòa án và xin được vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tôi xin gửi kèm tất cả giấy tờ có liên quan đến vụ án mà tôi có cũng như trình bày quan điểm của tôi về vụ án:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung trình bày của Tôi. Kính mong Quý toà án xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên)

Mục đích của đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt (hay còn gọi là đơn đề nghị miễn tòa) là một loại yêu cầu được gửi đến tòa án yêu cầu miễn cho người đệ đơn phải tham gia phiên tòa. Mục đích của đơn đề nghị xét xử vắng mặt là để cho phép người đệ đơn không cần phải hiện diện tại phiên tòa do một lý do nào đó.

Một số lý do phổ biến để đệ đơn gửi đơn đề nghị xét xử vắng mặt có thể bao gồm:

  • Người đó có thể không thể tham gia phiên tòa vì một lý do sức khỏe hoặc gia đình.
  • Người đó có thể không muốn hoặc không thể đối mặt với người bị cáo hoặc tình tiết liên quan đến vụ việc.
  • Người đó có thể không có khả năng tài chính hoặc thời gian để tham gia phiên tòa.

Tuy nhiên, việc đệ đơn gửi đơn đề nghị xét xử vắng mặt không đảm bảo rằng tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu của họ. Tùy thuộc vào luật pháp địa phương và quyết định của tòa án, người đệ đơn vẫn có thể được yêu cầu phải tham gia phiên tòa trong một số trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *