Trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên

TPO – Ngày 29/9, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”.

Theo đại diện nhà trường, từ tháng 8/2018 đến nay, thực hiện đề án, cơ quan chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai toàn diện nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hình thức sinh động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và thực tiễn từng cơ quan, khoa, đơn vị.

Trong đó, tổ chức Đoàn các cấp trong nhà trường đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *